Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


ZAPROSZENIE

DODANO: 2014-12-24 08:04:01

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach zaprasza mieszkańców na III Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Dobrzanach /Ratusz/.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

Porządek obrad

czytaj więcej →

Oferta pracy

DODANO: 2014-12-23 14:14:49

Nabór  na stanowisko opiekunka nad chorym w domu

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach

ogłasza nabór na stanowisko:

OPIEKUNKA  NAD CHORYM W DOMU  ZATRUDNIONA W  OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH

Forma zatrudnienia:   umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń – luty  2015r.

 Okres zatrudnienia:   umowa na czas określony 

czytaj więcej →

Oferta pracy

DODANO: 2014-12-23 14:03:55

Przedłuża się termin składania ofert

BURMISTRZ DOBRZAN

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
NA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI,
W FORMIE UMOWY ZLECENIA, POLEGAJĄCYCH NA
:

 • KONTROLI FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE, W TYM:
 • SPRAWDZANIE WAGI POJAZDU PRZED ROZPOCZĘCIEM
  I PO ZAKOŃCZENIU DNIA PRACY
 • BIEŻĄCA KONTROLA ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH
  W DNIACH ODBIORU WYZNACZONYCH HARMONOGRAMEM (sprawdzanie czy odbierane są wszystkie odpady, czy wszystkie pochodzą
  z terenu gminy, czy uporządkowano miejsce odbioru odpadów, czy odpady odebrane są ze wszystkich wskazanych przez Gminę nieruchomości)
 • KONTROLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją
  oraz posiadania wystarczającej ilości pojemników do gromadzenia odpadów.

Zadania wykonywane będą w dni wyznaczone harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych na terenie gminy Dobrzany tj. około 6 dni roboczych w miesiącu.

Wymagania: umiejętność prowadzenia skutera, dobry stan zdrowia, komunikatywność, uczciwość.

OFERTY ZAWIERAJĄCE:

 • INFORMACJE O WYKSZTAŁCENIU
 • INFORMACJE O DOŚWIADCZENIU ZAWODOWYM
 • OŚWIADCZENIE O DOBRYM STANIE ZDROWIA UMOŻLIWIAJĄCYM PRACĘ W TERENIE
 • OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
 • ADRES I NUMER TELEFONU

NALEŻY SKŁADAĆ

W URZĘDZIE MIEJSKIM W DOBRZANACH
UL. STASZICA 1

W TERMINIE DO 29.12.1014 R

czytaj więcej →

JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

DODANO: 2014-12-23 10:18:22

Rocznica złotych godów to niezwykłe wydarzenie, szczególne święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Uroczyste spotkanie par obchodzących złote gody małżeńskie odbyło się 19 grudnia 2014 r. w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Dobrzanach. Złote Gody świętowało 5 par z Gminy Dobrzany:

 1. Państwo Anna i Józef Marczak
 2. Państwo Danuta i Franciszek Płońscy
 3. Państwo Janina i Stanisław Sareccy
 4. Państwo Zofia i Antonii Wilmańscy
 5. Państwo Agata i Stanisław Zimny

czytaj więcej →

Ogłoszenie

DODANO: 2014-12-23 08:17:53

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach informuje, że pomocą żywnościową  w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA,  realizowanego przez Zespół Parafialny Caritas w Dobrzanach, mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji żywnościowej i społecznej spełniające kryteria dochodowe określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a mianowicie:

- dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć kwoty 813,00 zł netto;

- dla rodziny: dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 684,00 zł netto.

Osoby zainteresowane pomocą prosimy o składanie oświadczeń, które są niezbędne do uzyskania pomocy, w terminie do dnia 2 STYCZNIA 2015r w biurze Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach. 

pobierz załącznik

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy