Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Burmistrz Gminy Dobrzany ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 miasta Dobrzany, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

DODANO: 2021-04-23 13:37:47

Burmistrz Gminy Dobrzany

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

położonej w obrębie 3 miasta Dobrzany,

 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

 

  1. Oznaczonej jako działka nr 433/10, o pow. 605 m2, zapisana w KW SZ1T/00070584/1.

Cena wywoławcza 30.000,00 zł netto, wadium 2.000,00 zł.

Godzina przetargu: 1000.

  1. Oznaczonej jako działka nr 433/11, o pow. 606 m2, zapisana w KW SZ1T/00070584/1.

Cena wywoławcza 33.500,00 zł netto, wadium 2.000,00 zł.

Godzina przetargu: 1030.

  1. Oznaczonej jako działka nr 433/12, o pow. 608 m2, zapisana w KW SZ1T/00070584/1.

Cena wywoławcza 33.800,00 zł netto, wadium 2.000,00 zł.

Godzina przetargu: 1100.

  1. Oznaczonej jako działka nr 433/13, o pow. 608 m2, zapisana w KW SZ1T/00070584/1.

Cena wywoławcza 33.800,00 zł netto, wadium 2.000,00 zł.

Godzina przetargu: 1130.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28.05.2021 r. w siedzibie  Urzędu Miejskiego, sala konferencyjna.

Wadium winno zostać wpłacone do 24.05.2021 r.

Pełną informację nt. nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone  na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Dobrzanach. Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej www.dobrzany.pl oraz BIP.

Szczegółową informację można uzyskać pod nr telefonu 915620201 wew. 34.

wykaz działek

 

czytaj więcej →

KRUS uruchomił na platformie e PUAP usługę ZGŁOSZENIA WYPADKU PRZY PRACY ROLNICZEJ

DODANO: 2021-04-22 14:11:21

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie uprzejmie informuje, że została udostępniona na platformie ePUAP usługa Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej.

plakat informacyjny

czytaj więcej →

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach serdecznie zaprasza do udziału w webinarium „Restrukturyzacja gospodarstw rolnych”

DODANO: 2021-04-22 14:02:01

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach serdecznie zaprasza do udziału w webinarium „Restrukturyzacja gospodarstw rolnych”, które odbędzie się 27.04.2021 r. o godz. 10.00 na platformie internetowej Clickmeeting.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Aby móc uczestniczyć w webinarium należy zarejestrować się pod linkiem: https://zodr.clickmeeting.com/-ez-restrukturyzacja-gospodarstw-rolnych?_ga=2.261476105.548601054.1618984401-1996832116.1618984401

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach serdecznie zaprasza do udziału w webinarium „Restrukturyzacja gospodarstw rolnych”, które odbędzie się 27.04.2021 r. o godz. 10.00

czytaj więcej →

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza na szkolenie nt. EKOMUZEUM

DODANO: 2021-04-22 12:22:44

Szkolenie - TWORZENIE PAKIETÓW TURYSTYCZNYCH - SZANSĄ NA LOKALNY ROZWÓJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ”

Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z pięcioma Partnerami realizuje międzynarodowy projekt współpracy pn.  „Marka turystyczna-sieć Ekomuzea”.

Ekomuzeum to nie jest jedno miejsce, a sieć rozproszonych w terenie obiektów, które  tworzą żywą kolekcję, gdzie przyroda, kultura i historia są prezentowane wspólnie, w miejscu ich pierwotnego występowania. Utworzona Sieć Ekomuzeów może zrzeszać różne podmioty, osoby, obejmować atrakcje turystyczne, kulinarne, które  oddziałują na wszystkie zmysły turysty. Celem projektu  jest między innymi  utworzenie pakietów turystycznych z których może skorzystać potencjalny turysta.

Zapraszamy na  2 godz. szkolenie on-line, które przeprowadzi  Pan  Marek Migdal - Prezes Forum Turystyki Regionów. 

czytaj więcej →

ROZPOCZĘLIŚMY PRZEBUDOWĘ SUW W OGNICY I SPC W BYTOWIE

DODANO: 2021-04-20 12:30:56

       

Z początkiem roku podpisaliśmy umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ognicy na dz. geod. nr 397/3 oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Bytowie na dz. geod. nr 194 obręb Bytowo” Zadanie obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z przebudową stacji uzdatniania wody w Ognicy na dz. geod. nr 397/3 oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Bytowie na dz. geod. nr 194 obręb Bytowo, zgodnie z dokumentacją projektową.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma: METROLOG Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie.

Wartość umowy: 353.010,00 zł  brutto.

Termin wykonania robót: do 30.06.2021 r.  

Roboty nadzoruje Inspektor nadzoru Pan Ryszard Mulawa.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy