Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


27 maja Dzeń Samorządu Terytorialnego

DODANO: 2017-05-26 15:11:51

„Dopiero wtedy osiąga się wielkość i wtedy się ona ujawnia,

gdy człowiek umie służyć”

Kard. Stefan Wyszyński

 

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składam wszystkim byłym i obecnym samorządowcom Gminy Dobrzany serdeczne podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Służba publiczna nie zawsze bywa zadaniem łatwym. Potrzeba wiele cierpliwości, zrozumienia, co dzień trzeba starać się sprostać oczekiwaniom lokalnych wspólnot. Aby dobrze służyć ludziom trzeba ich lubić, szanować i wsłuchiwać się w ich potrzeby. Warto podejmować starania bo przynosi to ogromną satysfakcję.

Proszę przyjąć serdeczne życzenia dalszej owocnej współpracy i satysfakcji w związku z pełnionymi funkcjami i obowiązkami Radnego, Sołtysa, Pracownika Samorządowego dla dobra całej wspólnoty Gminy Dobrzany.

 

Burmistrz Dobrzan

Anna Gibas

czytaj więcej →

Ogłoszenie

DODANO: 2017-05-25 11:25:13

Zarządzeniem Nr 34/2017

Burmistrza Dobrzan z dnia 16 maja 2017 r.,

dzień 16 czerwca 2017 r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego

w Dobrzanach. W tym dniu urząd będzie nieczynny.

Obowiązek odpracowania dnia wolnego został ustalony

 na dzień 1 lipca 2017 r. (sobota).

Urząd Miejski w Dobrzanach w dniu  1 lipca 2017 r. będzie czynny godz. 7.00 – 15.00

Na powyższych zasadach będzie pracował Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach.

Burmistrz Dobrzan

Anna Gibas

treść zarządzenia

czytaj więcej →

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

DODANO: 2017-05-23 15:01:59

INFORMACJA O ZMIANIE NAZW ULIC W DOBRZANACH
 

 GEN. KAROLA ŚWIERCZEWSKIEGO  ------------>    JANA PAWŁA II

 ARMII CZERWONEJ --------------> STARGARDZKA 

 ARMII LUDOWEJ --------------> ARMII KRAJOWEJ

 

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 kwietnia 2017 roku Rada Miejska w Dobrzanach podjęła uchwałę Nr XXVIII/278/2017 w sprawie zmiany nazw ulic, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 10 maja 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodn. z 2017 r., poz. 2178).

Uchwała wejdzie w życie z dniem 25 maja br.. Została ona podjęta w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744).

Powyższą uchwałą dokonano zmiany nazw następujących ulic:

  1. Gen. Karola Świerczewskiego na ulicę Jana Pawła II,
  2. Armii Czerwonej na ulicę Stargardzką,
  3. Armii Ludowej na ulicę Armii Krajowej.

W związku z powyższym proszę o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwej nazwy ulicy podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

Ponadto informuję, że:

  1. zmiana nazw ulic dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową (dowody osobiste i prawa jazdy zachowają ważność, a ich wymiana nie będzie wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu),
  2. pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat,
  3. przemeldowanie mieszkańców ulic, w związku ze zmianą ich nazwy, dokonane zostanie z urzędu,
  4. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG,
  5. o zmianie adresu należy też bez zbędnej zwłoki powiadomić różne instytucje, takie jak m. in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje obsługujące rolników, partnerów biznesowych, dostawców energii elektrycznej i gazu, operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców internetu, telewizji kablowej itp..

W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z:

- inspektor Anną Wiszniewską – w zakresie spraw meldunkowych, dowodów osobistych itp.,

- inspektor Marią Rychter – w zakresie spraw związanych z działalnością gospodarczą.

Burmistrz Dobrzan

Anna Gibas

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy