Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Już wkrótce w Dobrzanach drugi nowy wóz strażacki.

DODANO: 2013-12-12 09:23:36

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach wzbogacą się o ciężki specjalistyczny samochód pożarniczy. A to wszystko w ramach  projektu RPO WZ „Poprawa bezpieczeństwa w obszarze działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” dofinansowanego z EFRR. 

Uroczystość rozpoczęcia zadania w bardzo podniosłej przedświątecznej atmosferze odbyła się  11 grudnia 2013r, w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach, podczas której Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski oraz Burmistrz Dobrzan Jan Prościak , podpisali umowę na dofinansowanie zakupu samochodu. Środki na sfinansowanie przedsięwzięcia kontrasygnatą potwierdziła Skarbnik Gminy Wiesława Czenczak. W uroczystości uczestniczyli strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej  Dobrzanach oraz pracownicy  Urzędu zajmujący się sprawami zarządzania kryzysowego i funduszy pomocowych. Łączne dofinansowanie to 635 tys. zł.,  zakup samochodu planowany jest w maju 2014r. również przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

czytaj więcej →

DODANO: 2013-12-09 08:59:52

Dnia 07 grudnia 2013 r. o godzinie 15:00 w świetlicy wiejskiej w Szadzku, odbyła się impreza Mikołajkowa dla najmłodszych mieszkańców wsi zorganizowana przez Sołtysa oraz Radę Sołecką.  W celu zapewnienia rozrywki dzieciom do Szadzka przyjechał animator zabaw ze Szczecina, który wcielił się w rolę Świętego Mikołaja i uatrakcyjnił całą uroczystość. Dzieci brały udział w przeróżnych konkursach, które wywołały uśmiech na ich twarzach, a także na buziach ich rodziców i opiekunów. Zorganizowany został także poczęstunek dla najmłodszych i ich rodziców, dzięki czemu dzieci w każdej chwili mogły odpocząć i nabrać sił do dalszej zabawy. Każde dziecko zostało obdarowane drobnym upominkiem . Sądząc po minach dzieci impreza im się bardzo podobała i w doskonałych humorach około godziny 19:00 rozeszli się do domu.

 

czytaj więcej →

Informacja

DODANO: 2013-12-06 15:47:53

Gmina Dobrzany informuje, że realizowane inwestycje:                                     

1.  Budowa świetlicy wiejskiej, budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z budową altany i parkingu w miejscowości Kozy w Gminie Dobrzany

2.   Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Mosino w gminie Dobrzany.

3.      „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biała w gminie Dobrzany”,

4.      Przebudowa targowiska miejskiego w Dobrzanach.

współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej, w formie grantu Municipal Infrastrukture Fecility Komisji Europejskiej.

czytaj więcej →

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW IV NABORU

DODANO: 2013-12-06 07:35:49

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniach Komitetu Stowarzyszenia „Sieja” w dniach 02 i 03 grudnia 2013 r. dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach  środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" na operacje polegające na  "Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa", "Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związana z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy  poza tym sektorem", „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”  oraz ,,Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”  w ramach  osi priorytetowej 4 " Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” zawartej w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Wnioski były składane w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia „Sieja” w okresie od  24.10.2013 r. do 22.11.2013r.

Poniżej zamieszczone zostały listy ocenianych operacji według ilości uzyskanych punktów. Lista może ulec zmianie na skutek odwołań od wyników oceny, które przysługują każdemu wnioskodawcy.  Odwołanie w formie pisemnej należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Sieja”, mieszczącym się w Marianowie ul. Mieszka I 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o decyzji Komitetu.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy