Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


DODANO: 2015-11-27 13:40:07

POŻYCZKI

w ramach Inicjatywy JEREMIE

udzielane przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.

Fundusz od września b.r. realizuje projekt polegający na udzielaniu wsparcia w formie pożyczek. O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy spełniający następujące warunki:

- posiadający status mikro, mały lub średni przedsiębiorca;

- posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie Jednostki Samorządu Terytorialnego poniżej 20 tys. mieszkańców z Powiatu Stargardzkiego,

- działający we wszystkich branżach z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określoną jako szkodliwa dla środowiska lub powszechnie uznawaną za nieetyczną.

Pożyczka może być udzielona na wszelkie cele inwestycyjne przyczyniające się do rozwoju firmy m.in.:

- finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych;

- tworzenie nowych miejsc pracy;

- wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;

- zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia;

- inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MSP.

Ogólne warunki pożyczki:

- pożyczka może być udzielona w wysokości nieprzekraczającej 50 000 .

- okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 60 miesięcy od momentu podpisania umowy,

- dopuszczalny jest 6-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału,

- minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 10% wartości przedsięwzięcia,

- oprocentowanie korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, w wysokości 1% w skali roku;

prawne zabezpieczenie pożyczki oprócz weksla in blanco może stanowić m.in.: poręczenie wekslowe osób trzecich, hipoteka;

- brak opłat związanych z udzieleniem pożyczki

Gdzie można złożyć wniosek: Szczegółowe informacje oraz druki wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie Funduszu oraz na stroniewww.fpk.stargard.pl w zakładce „Inicjatywa JEREMIE - Pożyczki”.

Fundusz Poręczeń Kredytowych  w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.

tel. 91 578 26 97,  kom. 605 181 506    biuro@fpk.stargard.pl

ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Szczeciński

www.fpk.stargard.pl

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy