Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Dzień Babci i Dziadka

DODANO: 2016-01-25 13:19:27

Dnia 22 stycznia w świetlicy wiejskiej w Kozach miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowana przez Burmistrza Dobrzan oraz pracowników Urzędu Miejskiego. Rozpoczynając spotkanie Burmistrz Anna Gibas przywitała oraz złożyła serdeczne życzenia wszystkim obecnym gościom. Biorące udział w uroczystości Babcie i Dziadkowie mieli okazję skosztować przygotowanego poczęstunku oraz wysłuchać repertuaru kolęd w wykonaniu zespołu ludowego „Biesiada” oraz dzieci z Szadzka.

 

czytaj więcej →

DODANO: 2016-01-25 11:51:14

 

 

 

 

Rozpoczynamy plebiscyt sportowy, w którym wybrani zostaną najpopularniejsi sportowcy, trenerzy i najważniejsze wydarzenie sportowe w regionie stargardzkim. Wybrani zostaną także sportowcy gmin. Głosowanie mieszkańców na www.gs24.pl/sportowiec.

W tym roku plebiscyt odbywa się pod nazwą "Sportowiec Roku Ziemi Stargardzkiej". Plebiscyt organizują: Głos Szczeciński, Miasto Stargard, Powiat Stargardzki, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stargardzie, przy wsparciu samorządów gminnych. 19 lutego poznamy najpopularniejszego sportowca Ziemi Stargardzkiej w 2015 roku, sportowców poszczególnych gmin, a także trenera roku i najważniejsze wydarzenie sportowe. Laureatów nagrodzą między innymi prezydent Stargardu, stargardzki starosta oraz burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu stargardzkiego.

czytaj więcej →

INFORMACJA

DODANO: 2016-01-22 14:53:28

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

w zakładce Sesje Rady Miejskiej została uruchomiona aplikacja do odtwarzania nagrań z obrad Rady Miejskiej w Dobrzanach.

Link do strony http://bip.dobrzany.pl/dokumenty/menu/84

czytaj więcej →

Bezpieczne Ferie 2016

DODANO: 2016-01-21 09:29:12

Informuje się, że na stronie internetowej PSSE w Stargardzie: pssestargardszczecinski.pis.gov.pl oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej: wypoczynek.men.gov.pl  znajdują się informacje do pobrania na temat Bezpiecznych Ferii 2016 wraz z wykazem organizatorów/miejsc wypoczynku  dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych przez Kuratorium Oświaty, który jest na bieżąco aktualizowany.

Zachęcamy do zapoznania się w/w informacjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży.

czytaj więcej →

Informacja o sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach

DODANO: 2016-01-20 14:17:33

INFORMACJA

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach informuje mieszkańców, że XV Sesja Rady Miejskiej, odbędzie się
w dniu 26 stycznia 2016 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Dobrzanach /Ratusz/.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

Porządek obrad

Projekty uchwał:

  1. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2016 r. 
  2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/139/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2016 rok.
  3. Projekt uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2016 – 2030.
  4. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
  6. Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego, pomiędzy Gminą Dobrzany a Gminą Miasto Szczecin, w zakresie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  7.  Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrzany.
  8.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu rozpatrywania i załatwiania skarg, wnoszonych w trybie art. 221 i nast. Kodeksu postępowania administracyjnego”.

 

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy