Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

DODANO: 2015-12-22 14:41:34

Rocznica złotych godów to niezwykłe wydarzenie, szczególne święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego.    
Uroczyste spotkanie par  obchodzących złote gody małżeńskie odbyło się 11 grudnia 2015 r. w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Dobrzanach.

czytaj więcej →

Informacja o sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach

DODANO: 2015-12-22 13:18:33

INFORMACJA

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach informuje mieszkańców, że XIV Sesja Rady Miejskiej, odbędzie się
w dniu 29 grudnia 2015 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Dobrzanach /Ratusz/.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

Porządek obrad

Projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2015 r.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2015 rok.

3. Projekt  uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2015 – 2028

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2016

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2016 – 2030

6.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Projekt uchwały w sprawie wspólnej obsługi zapewnianej przez Gminę Dobrzany

8. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Dobrzanach

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, poprawy i przywracania sprawności fizycznej dla mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2015 - 2018

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Dobrzany

13. Projekt uchwały w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnemu

14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2016 rok

15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2016 rok

16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Socjalno – Bytowej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2016 rok

17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2016 rok

18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2016 rok

 

czytaj więcej →

DODANO: 2015-12-16 19:23:55

Zarządzeniem Nr 02/15  z dnia 16 grudnia 2015r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach   dzień 24 grudnia 2015 r. ( czwartek) został ustalony  dodatkowym dniem wolnym dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dobrzanach za święto przypadające w  sobotę   w dniu 26 grudnia 2015r. 

W związku z tym  informuje , że  w dniu 24 grudnia 2015r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach będzie nieczynny.

Kierownik Ośrodka

Grażyna Koczot

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy