Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Oferty pracy

DODANO: 2013-01-18 09:44:07

Fundacja Pod Aniołem z siedzibą w Dobrzanach, ul. Zacisze 1b/4, w związku z realizacją projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej oraz „Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, orazrealizując zasadę konkurencyjności, ogłasza nabór na stanowisko:

czytaj więcej →

Dostęp do aktów prawnych w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach

DODANO: 2013-01-18 09:42:20

Informuje się, że w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzanach, mieszczącej się w Urzędzie Miejskim, znajduje się punkt nieodpłatnego udostępniania w wersji elektronicznej dzienników urzędowych (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego).

czytaj więcej →

Projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrzany

DODANO: 2013-01-18 09:39:37

W związku z wejściem w życie zmian ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2012 r, poz.391/, które nakładają na samorządy nowe obowiązki związane z gospodarką odpadami Burmistrz Dobrzan udostępnia do konsultacji społecznych

PROJEKT REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DOBRZANY

czytaj więcej →

11 listopada 2012 r. Świętem Narodowym oraz Świętem Gminy Dobrzany

DODANO: 2013-01-18 09:34:47

Dzień 11 listopada 2012 r. to szczególny dzień dla Gminy Dobrzany i jej mieszkańców. Śmiało można powiedzieć, że wpisał się w karty historii naszej małej "Ojczyzny", jaką jest Gmina.

W tym dniu obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości, ale nie tylko. To dzień, w którym  po wielu latach ustanowiony został herb Gminy Dobrzany, flaga, flaga stolikowa, a także banner Gminy Dobrzany oraz pieczęć Gminy Dobrzany. Ten,  jakże podniosły, moment miał miejsce na uroczystej XXII Sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach.

czytaj więcej →

"Zapiski Łazęgi"

DODANO: 2012-11-12 14:20:37

Zapraszamy do obejżenia krótkiego filmu na temat Dobrzan. Aby obejżeć film proszę kliknąć link dobrzany.tv-polska.eu/film/414-dobrzany lub kliknąć na stronie głównej logo Polska Telewizja Internetowa.

czytaj więcej →

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Miejskiej

DODANO: 2012-11-12 14:19:54

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach zaprasza mieszkańców na XXI Sesję Rady Miejskiej,  która odbędzie się w dniu 11 listopada 2012 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach /Ratusz/.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Halina Zalewska

Porządek Sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach w dniu 11 listopada 2012r.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy