Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


ANEKS DO REGULAMINU REKRUTACJI

DODANO: 2014-03-13 13:04:49

pt.: „Fantastyczny świat przedszkolaka w Gminie Dobrzany”, Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, realizowany w okresie od 01.07.2013r  do 30.06.2015r.

Na podstawie pisma z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie pozytywnej weryfikacji nadesłanego formularza „Zgłoszenie zmian do projektu konkursowego wymagających zatwierdzenia/aneksowania umowy” zmianie ulega wniosek o dofinansowanie. W związku z powyższym zmianie ulega regulamin projektu w sposób następujący.

§ 1

 W pkt II.  Kryteria uczestnictwa w projekcie dopisuje się:

„Jednocześnie w okresie I-II 2014 będzie przeprowadzona rekrutacja dodatkowa 24 dzieci, które będą brały udział w zajęciach dodatkowych (socjoterapia i gimnastyka korekcyjna w okresie III.2014-VI.2015 .”

§2

Pozostałe zapisy regulaminu rekrutacji nie ulegają zmianie

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

czytaj więcej →

Nowa ustawa o funduszu sołeckim

DODANO: 2014-03-13 12:59:58

Uprzejmie informujemy Państwa, że Senat RP dn. 06.03.2014 r. przyjął nową ustawę o funduszu sołeckim. Wiemy, że fundusz sołecki sprawdził się w praktycznym działaniu i spowodował ożywienie aktywności mieszkańców wsi. Nowa ustawa eliminuje tylko niektóre mankamenty, jakie do tej pory posiadała. 

czytaj więcej →

Z A P R O S Z E N I E

DODANO: 2014-03-04 19:28:40

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach zaprasza mieszkańców na XXXV Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 11 marca 2014 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Dobrzanach.

 Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

czytaj więcej →

Wojtek Kacprzyk Sportowcem Gminy Dobrzany 2013 roku

DODANO: 2014-02-14 09:37:02

 Plebiscyt Sportowiec Powiatu Stargardzkiego 2013 rozstrzygnięty. Zwyciężyła zapaśniczka Feniksa Stargard Katarzyna Mądrowska. Wojciech Kacprzyk został Sportowcem Gminy Dobrzany. 

czytaj więcej →

Uroczyste otwarcie oddziału przedszkolnego „Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Dobrzany” połączone z Pasowaniem

DODANO: 2014-02-13 23:24:16

W ramach projektu pod nazwą „Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Dobrzany”, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, uruchomiony został nowy oddział przedszkolny. 

czytaj więcej →

Informacja dla obywateli w zakresie ochrony swoich danych osobowych oraz dokumentów tożsamości.

DODANO: 2014-02-12 04:40:16

        Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego regulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu sobistego „pod zastaw". Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy