Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


ABSOLUTORIUM UDZIELONE

DODANO: 2014-06-04 09:27:10

   30 maja 2014 r. odbyła się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach podczas której  podjęto uchwały m.in. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania budowy chodnika w miejscowości Biała, w sprawie udzielenia dotacji w 2014 r. na roboty budowlane dotyczące zakończenia wymiany pokrycia dachowego zabytkowego kościoła filialnego pw. Chrystusa Króla w Lutkowie  oraz na roboty budowlane w zabytkowym kościele filialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krzemieniu. Radni podjęli również uchwały wniesione podczas sesji przez Burmistrza Jana Prościaka dotyczące dofinansowania termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach. Rada rozpatrzyła również uchwały finansowe oraz opinie RIO i Komisji Rewizyjnej dotyczące wykonania budżetu za rok 2013, następnie jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi, po czym były kwiaty i gratulacje.  

Burmistrz Jan Prościak w swoim krótkim wystąpieniu podziękował Radnym za zaufanie  i współpracę dla dobra Gminy, Skarbnikowi Wiesławie Czenczak, pracownikom Urzędu, Sołtysom i wszystkim którzy efektywnie przyczynili się do realizacji budżetu w 2013r. Zapowiedział swój ponowny start na fotel burmistrza w nadchodzących wyborach samorządowych. 

czytaj więcej →

Jubileuszowy X Powiatowy Tydzień Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia w Gminie Dobrzany

DODANO: 2014-05-29 08:26:39

Głównym celem X TWiRiPZ  jest edukacja onkologiczna, promowanie zasad zdrowego trybu życia oraz stałe zwiększanie się aktywności kobiet w korzystaniu z profilaktycznych badań mammograficznych oraz innych aktywności prozdrowotnych.

W ramach tegorocznego „tygodnia” w gminie Dobrzany miały miejsce liczne akcje mające na celu propagowanie wiedzy na temat zagrożeń i profilaktyki chorób nowotworowych oraz zdrowego stylu życia.  W Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach odbyły się konkursy i prelekcje dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. 

czytaj więcej →

ZAPROSZENIE

DODANO: 2014-05-23 14:53:35

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach zaprasza mieszkańców na XXXVII Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 30 maja 2014 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Dobrzanach.

 Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska 

czytaj więcej →

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

DODANO: 2014-05-22 14:21:37

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Dla zamówień o wartości nie przekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

Usługi doradcze w ramach realizowanego projektu o nr POIG.08.03.00-32-499/13

pn. „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców Gminy Dobrzany”

 

Formularz do pobrania

 

czytaj więcej →

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

DODANO: 2014-05-22 14:18:11

ZP.271.19.2014

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Dla zamówień o wartości nie przekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

„zatrudnienie pracownika merytorycznego w ramach realizowanego projektu o nr POIG.08.03.00-32-499/13

pn. „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców Gminy Dobrzany”

 

Formularz do pobrania

 

 

czytaj więcej →

POKAZY STRAŻACKIE OSP PRZY REMIZIE W DOBRZANACH

DODANO: 2014-05-21 07:59:08

W sobotę 17 maja 2014 r. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach zorganizowali pokaz sprzętu strażackiego dla mieszkańców Dobrzan. To wszystko w ramach  w ramach promocji zakupu ciężkiego specjalistycznego samochodu pożarniczego projektu RPO WZ Poprawa bezpieczeństwa w obszarze działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach, dofinansowanego z EFRR.  

czytaj więcej →

GMINNA MAJÓWKA 2014

DODANO: 2014-05-09 09:57:10

Majówkę rozpoczęto w czwartek  1 maja 2014r.  na boisku szkolnym „Orlik 2012” przy Zespole Szkół Publicznych  w Dobrzanach Turniejem  Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dobrzan. Celem  zorganizowanych rozgrywek piłkarskich była integracja,  wspólna zabawa i możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu połączona z rywalizacją sportową  młodych. Do współzawodnictwa  w turnieju zgłosiło się 6 drużyn:

Inkubator Galaktikos Dobrzany, Old Spice Dobrzany, FC Kozy, Ognica, WKS Szadzko, Zaszokowani Lutkowo. 

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy