Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


INFORMACJA

DODANO: 2015-10-09 11:25:38

Burmistrz  Dobrzan – Szef Obrony Cywilnej Gminy Dobrzany informuje, że w dniach 13-15 października 2015 r., w ramach ćwiczenia RENEGADE–SAREX 15/II organizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w porozumieniu z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w godzinach 8.00-16.00 przeprowadzony zostanie trening systemu alarmowania i ostrzegania ludności o uderzeniach z powietrza.

Elementami przedsięwzięcia treningu ogólnokrajowego są epizody dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający zagrożenie dla ludności cywilnej. Ćwiczenie ma na celu sprawdzenie i doskonalenie przygotowania systemów ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach, a także sprawdzenie przygotowania do realizacji przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.

W związku z powyższym informuję, że podczas treningu na terenie miasta Dobrzany użyte zostaną akustyczne sygnały generowane przez syreny alarmowe (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r. poz. 96)).

Burmistrz Dobrzan
                                                                                                             Anna Gibas
                                                                   Szef Obrony Cywilnej Gminy Dobrzany

czytaj więcej →

ZODR BARZKOWICE

DODANO: 2015-10-08 12:03:16

ZODR  BARZKOWICE

Dyżur w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach

piątek w godz. od 8:00 do 13:00

pok. nr 14

Doradca  rolniczy

mgr inż. Iwona Kolasa- Sobczak

 

Terenowy Zespół Doradców w Stargardzie Szczecińskim

 tel./fax. (91) 573 46 03  lub   513161509

czytaj więcej →

DODANO: 2015-10-07 13:50:58

                                   Dobrzany, dnia  7 października 2015  r.

 

 

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOBRZANY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Przygotowany został wstępny projekt programu współpracy, który przedkładam do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Oczekuję na opinie i wnioski do dnia 21 października br., które można składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: email kadry@dobrzany.pl

BURMISTRZ   DOBRZAN

Anna Gibas

POBIERZ PROGRAM

czytaj więcej →

„CO MOŻEMY ZROBIĆ RAZEM?, czyli program współpracy z organizacjami pozarządowym.”

DODANO: 2015-10-07 13:23:23

Z A P R O S Z E N I E

               Burmistrz Dobrzan wspólnie z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 14 października 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach. Przewidywany czas zajęć od godz. 15.30 do godz. 18.45.

              Tematem szkolenia będzie „CO MOŻEMY ZROBIĆ RAZEM?, czyli program współpracy z organizacjami pozarządowym.”

                Szkolenie poprowadzi doświadczony trener Pan Piotr Jaśkiewicz – Prezes Fundacji Nauka dla Środowiska, doradca i trener Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, animator lokalnego OWES w regionie koszaliński i ROEFS w Koszalinie. Od lat zajmuje się ekonomią społeczną, wdraża program Aflatoun oraz „Wybierz Przyszłość”, poświęcony edukacji finansowej, animuje środowiska lokalne i inicjuje innowatorskie metody rozwoju społeczności lokalnej.

               Program szkolenia oraz karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu stanowią załącznik do zaproszenia.

Wypełnioną kartę, poza wymienionymi w zgłoszeniu podmiotami, można również  dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Dobrzanach  w terminie do dnia   12 października 2015 r.

Szkolenie odbędzie się, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 10 uczestników.

              Zachęcam do udziału w szkoleniu. Jest to pierwsze szkolenie o tej tematyce, zorganizowane na terenie naszej gminy.

Jest ono szansą na podjęcie bliższej współpracy tutejszego samorządu z tzw. „trzecim sektorem”  w zakresie wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności.

                                                                      BURMISTRZ DOBRZAN

                                                                       Anna Gibas

Program szkolenia
Karta zgłoszenia

czytaj więcej →

Bezpłatne szczepnienia

DODANO: 2015-10-02 13:17:21

Burmistrz Dobrzan zaprasza  

mieszkańców Gminy Dobrzany w wieku od 65 roku życia na  bezpłatne szczepienia przeciw grypie.

Podmiot wykonujący szczepienia:

  • NZOZ Przychodnia Zdrowia ul. Świerczewskiego 22,
  • NZOZ Przychodnia Zdrowia „LEK-STOMED” ul. Świerczewskiego 34.
czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy