Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


INFORMACJA Z ZEBRANIA WYBORCZEGO W SOŁECTWIE SZADZKO

DODANO: 2015-02-06 14:00:58

W dniu 05.02.2015 r. w świetlicy wiejskiej w Szadzku odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Szadzko, zwołane przez Burmistrza Dobrzan. Celem Zebrania był wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Na Sołtysa Sołectwa Szadzko wybrano Pana Kazimierza Romanowskiego. W skład Rady Sołeckiej weszli:

 1. Pani Drozdowska Irena
 2. Pan Rogowski Krzysztof
 3. Pan Tyrkała Grzegorz
czytaj więcej →

INFORMACJA Z ZEBRANIA WYBORCZEGO W SOŁECTWIE LUTKOWO

DODANO: 2015-02-05 08:43:50

W dniu 04.02.2015 r. w świetlicy wiejskiej w Lutkowie odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Lutkowo, zwołane przez Burmistrza Dobrzan. Celem Zebrania był wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Na Sołtysa Sołectwa Lutkowo wybrano Panią  Dagmarę Smugę. W skład Rady Sołeckiej weszli:

 1. Pani Edyta Białek
 2. Pani Joanna Olejnik
 3. Pani Justyna Pukajło
czytaj więcej →

INFORMACJA Z ZEBRANIA WYBORCZEGO W SOŁECTWIE KRZEMIEŃ

DODANO: 2015-02-03 09:23:01

        W dniu 02.02.2015 r. w świetlicy wiejskiej w Krzemieniu odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Krzemień, zwołane przez Burmistrza Dobrzan. Celem Zebrania był wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Na Sołtysa Sołectwa Krzemień wybrano Pana Zbigniewa Kurzymskiego.                      

W skład Rady Sołeckiej weszli:

 1. Pani Anna Towstokory
 2. Pani Gabriela Warakomska
 3. Pan Adrian Korbacz
czytaj więcej →

INFORMACJA Z ZEBRANIA WYBORCZEGO W SOŁECTWIE BYTOWO

DODANO: 2015-01-30 14:51:31

W dniu 29 stycznia 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Bytowie odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Bytowo, zwołane przez Burmistrza Dobrzan. Celem zebrania był wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Na Sołtysa Sołectwa Bytowo wybrano Panią Irenę Szwajlik.

W skład Rady Sołeckiej weszli:

 1. Pani Anita Banasiak
 2. Pan Rafał Gwóźdź
 3. Pan Grzegorz Raubo
czytaj więcej →

Informacja

DODANO: 2015-01-30 14:49:14

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Dobrzan zawiadamia, że w dniu 10.02.2015r. o godz. 16-tej  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach przy ul. Staszica Nr 1, odbędzie się spotkanie  z mieszkańcami  gminy Dobrzany  z udziałem inwestora,  na temat  realizacji inwestycji pod nazwą:

„Budowa układu przetwarzania zagęszczonych  osadów  ściekowych na polepszacze gleby oraz nawozy” na terenie  oczyszczalni ścieków w Dobrzanach,  na działce geod. Nr 407.

Celem spotkania  jest zapoznanie mieszkańców z procesem technologicznym przetwarzania zagęszczo-nych odpadów  oraz  zasięgnięcie opinii na temat celowości realizacji wymienionej inwestycji.

Zapraszam wszystkich mieszkańców  do udziału w spotkaniu.

 BURMISTRZ  DOBRZAN

Anna Gibas

czytaj więcej →

INFORMACJA

DODANO: 2015-01-29 12:16:00

INFORMACJA O KONKURSACH

 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2014" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Termin składania wniosków do 10 marca br.

Szczegóły na stronie http://www.rownacszanse.pl

                   Terminy składania ofert: do 30 stycznia 2015 r.; do 8 maja 2015 r. i do 11 września 2015 r.

Termin mija 2 lutego br.

 • Nabór wniosków do programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na 2015 r.

           http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2011/o-g-l-o-s-z-e-n-i-e-dotyczace-otwartego-konkursu-ofert-na-finansowe-wsparcie-w-2011-r-realizacji-projektow-z-zakresu-organizacji-i-funkcjonowania-sieci-oparcia-spolecznego-dla-osob-z-zaburzeniami- psychicznymi/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-finansowe-wsparcie-w-2011-r-realizacji-projektow-z-zakresu-organizacji-i-funkcjonowania-sieci-oparcia-spolecznego-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi/

Termin mija 31 marca br.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy