Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


ZAPROSZENIE

DODANO: 2015-04-14 11:18:01

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach zaprasza osoby z terenu gminy Dobrzany na bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Kontakt z organizatorem Mobilnego Punktu Informacyjnego:

ul. Lipiańska 4,
74-200 Pyrzyce,
tel.: 91 88 11 302, 91 88 11 303 
e-mail: lpi@pyrzyce.pl

Konsultacje kierowane są do osób z terenu gminy Dobrzany.

Konsultacje w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmują m.in.:

  • środki na otwarcie działalności gospodarczej,
  • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • finansowanie kursów/szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
  • wstępne założenia wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

21 kwietnia 2015 r. godz.: 10:00 – 12:00

Urząd Miejski w Dobrzanach ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany

 

czytaj więcej →

ZAPROSZENIE

DODANO: 2015-04-10 12:10:14

Zapraszamy na koncert zespołu Omega Impact który odbędzie się 12 kwietnia 2015 r. o godz. 16.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzanach.

W załączeniu szczegółowe informacje

 

czytaj więcej →

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

DODANO: 2015-03-27 14:09:37

W dniu 23 marca 2015 roku   w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach odbyło się spotkanie w sprawie  pierwszego etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na wybranych nieruchomościach mieszkańców gminy w nawiązaniu do opracowanej dokumentacji technicznej na to zadanie.

W spotkaniu  z zaproszonymi mieszkańcami  uczestniczyła   Burmistrz Dobrzan, która powitała  zebranych i przedstawiła zaproszonych gości.

Ponadto  zebrani  zostali poinformowani o  tym, że dotacja z Wojewódzkiego Funduszu i Gospodarki Wodnej  o którą Gmina występowała  przyznawana jest na  oczyszczalnie z reaktorem biologicznym  a nie na osadnik gnilny z drenażem rozsączającym.

W spotkaniu uczestniczyła Pani projektant, która poinformowała  o orientacyjnych kosztach budowy oczyszczalni  z osadnikiem gnilnym i drenażem rozsączającym  oraz oczyszczalni z reaktorem biologicznym.

Następnie przedstawiciel firmy, zajmujący się  sprzedażą  oczyszczalni z reaktorem biologicznym poprzez napowietrzanie zaprezentował jej działanie i omówił przybliżony koszt jej wykonania.

Ponadto przedstawiciele Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Choszcznie poinformowali o możliwości  indywidualnego uzyskania  przez  zainteresowanych mieszkańców 100% kredytu na  każdy typ oczyszczalni przydomowej z udziałem dotacji  z WFOŚiGW wysokości około 40% zadania. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej WFOŚiGW  www.wfos.szcecin.pl w zakładce kredyty preferencyjne oraz  w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie tel.957658422.

W związku z tym iż zostały zaprojektowane oczyszczalnie . inne niż finansuje WFOŚiGW w trakcie dyskusji pojawiły się wątpliwości odnośnie  wariantów realizacji zadania.

Oczyszczalnie przydomowe z reaktorem biologicznym są droższe.

Przykładowy kosztorys dla wykonania danego rodzaju  przydomowej oczyszczalni dla 4 osobowej rodziny wynosi: oczyszczalnia przydomowa z osadnikiem gnilnym i drenażem rozsączającym wynosi brutto 4996,99 zł natomiast z reaktorem biologicznym z napowietrzaniem/ wynosi 20 157,13 zł. brutto.

Powyższe ceny  pochodzą  z kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na podstawie cen rynkowych całego kraju.

Ceny mogą ulec zmianie po przetargu i  mogą być niższe.

W związku z tym  zaproszeni właściciele nieruchomości dla których wykonana została obecna dokumentacja,  muszą   wypowiedzieć się do  dnia  31 marca 2015 roku  jaki rodzaj  oczyszczalni  wybierze każdy właściciel nieruchomości wraz  z formą finansowania, aby Gmina mogła dostosować obecną dokumentację do wybranej przez mieszkańca typ. oczyszczalni.

Istnieje możliwość aby każdy z zainteresowanych mieszkańców wykonał samodzielnie przydomową oczyszczalnię czy szambo .

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach.

tel. 91 5620 201-203 wew. 35.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy