Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


UWAGA MIESZKAŃCY !!!

DODANO: 2017-05-23 15:01:59

INFORMACJA O ZMIANIE NAZW ULIC W DOBRZANACH
 

 GEN. KAROLA ŚWIERCZEWSKIEGO  ------------>    JANA PAWŁA II

 ARMII CZERWONEJ --------------> STARGARDZKA 

 ARMII LUDOWEJ --------------> ARMII KRAJOWEJ

 

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 kwietnia 2017 roku Rada Miejska w Dobrzanach podjęła uchwałę Nr XXVIII/278/2017 w sprawie zmiany nazw ulic, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 10 maja 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodn. z 2017 r., poz. 2178).

Uchwała wejdzie w życie z dniem 25 maja br.. Została ona podjęta w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744).

Powyższą uchwałą dokonano zmiany nazw następujących ulic:

 1. Gen. Karola Świerczewskiego na ulicę Jana Pawła II,
 2. Armii Czerwonej na ulicę Stargardzką,
 3. Armii Ludowej na ulicę Armii Krajowej.

W związku z powyższym proszę o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwej nazwy ulicy podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

Ponadto informuję, że:

 1. zmiana nazw ulic dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową (dowody osobiste i prawa jazdy zachowają ważność, a ich wymiana nie będzie wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu),
 2. pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat,
 3. przemeldowanie mieszkańców ulic, w związku ze zmianą ich nazwy, dokonane zostanie z urzędu,
 4. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG,
 5. o zmianie adresu należy też bez zbędnej zwłoki powiadomić różne instytucje, takie jak m. in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje obsługujące rolników, partnerów biznesowych, dostawców energii elektrycznej i gazu, operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców internetu, telewizji kablowej itp..

W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z:

- inspektor Anną Wiszniewską – w zakresie spraw meldunkowych, dowodów osobistych itp.,

- inspektor Marią Rychter – w zakresie spraw związanych z działalnością gospodarczą.

Burmistrz Dobrzan

Anna Gibas

czytaj więcej →

Informacja o sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach

DODANO: 2017-05-23 14:48:52

INFORMACJA

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach informuje mieszkańców, że XXIX Sesja Rady Miejskiej, odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach /Ratusz/.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

Porządek obrad i projekty uchwał

czytaj więcej →

MIĘDZYGMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE CHOCIWEL 2017

DODANO: 2017-05-22 13:05:06


20 maja 2017 r. na stadionie miejskim w Chociwlu odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach wzięło udział 8 jednostek OSP, które reprezentowały Gminę Chociwel, Ińsko, Suchań i Dobrzany. Zawody obserwowali Komendant Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Siergiej, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Mariusz Oprzała, Burmistrzowie Gmin biorących udział w zawodach oraz mieszkańcy gminy Chociwel. Poszczególne jednostki współzawodniczyły ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami 7x50 oraz ćwiczeniach bojowych. Po bardzo wyrównanej walce komisja sędziowska podsumowała wyniki sztafety i ćwiczeń bojowych ustalając następującą kolejność miejsc:

1.OSP Wapnica
2.OSP Suchań
3.OSP Dobrzany
4.OSP Ińsko
5.OSP Krzemień
6.OSP Brudzewice
7.OSP Długie
8.OSP Chociwel

Zawody sędziowali pracownicy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. Po zakończeniu konkurencji nastąpiło uroczyste wręczenie pucharów, dyplomów oraz nagród.
Wszystkim jednostkom serdecznie gratulujemy.

czytaj więcej →

Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Dobrzan 2017

DODANO: 2017-05-15 22:07:44

Dnia 01.05.2017 r. na „Orlik-u” w Dobrzanach odbył się doroczny turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Dobrzan 2017. Do rywalizacji zgłosiło się 7 drużyn z terenu gminy Dobrzany. Kolejno zdobyte miejsca po trój godzinnych rozgrywkach:

 1. Dobrzany
 2. Albatros Kozy
 3. Szadzko
 4. Zaszokowani Lutkowo
 5. Bytowo
 6. Bełchatów GKS z Szadzka
 7. Mosina

Każda z obecnych drużyn otrzymała dyplom upamiętniający udział w turnieju, trzy pierwsze – statuetkę, a wygrani zawodnicy z zespołu Dobrzan dodatkowo nagrodę finansową. Wszystkim uczestnikom gratulujemy oraz dziękujemy za liczne przybycie.

Robert Ulewicz

czytaj więcej →

Uwaga II rata za alkohol do 31 maja 2017

DODANO: 2017-05-12 12:16:34

Urząd Miejski w Dobrzanach przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy